ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คู่มือ IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีร
     คู่มือ IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ดาวน์โหลด
 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
     IEP manual     ดาวน์โหลด
 แบบประเมินลูกจ้างขั่วคราว
     แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว     ดาวน์โหลด
 คู่มือรายการสือ สิ่งอำนวยความสะดวก 53
     คู่มือการขอรับฯ     ดาวน์โหลด
     คู่มือรายการสื่อฯ     ดาวน์โหลด
 โปรแกรม IEP ออนไลน์ (ใหม่)
     คู่มือการลงโปรแกรมและการใช้งาน     ดาวน์โหลด
     PROGRAM IEP Online     ดาวน์โหลด
 ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
     3     ดาวน์โหลด
     2     ดาวน์โหลด
     1     ดาวน์โหลด
 kus-si
     7     ดาวน์โหลด
     6     ดาวน์โหลด
     5     ดาวน์โหลด
     4     ดาวน์โหลด
     3     ดาวน์โหลด
     2     ดาวน์โหลด
     1     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มคัดกรองของกระทรวง
     คป. ๑๓ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง     ดาวน์โหลด
     คป. ๑๐ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง     ดาวน์โหลด
     คป. ๐๑แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา     ดาวน์โหลด
     แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม
     แบบซักประวัติ     ดาวน์โหลด
     หนังสือมอบฉันทะ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครเข้ารับบรีการ     ดาวน์โหลด
 คำสั่งที่ 154/2557
     คำสั่งที่ 154/2557     ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกการส่งต่อ
     แบบบันทึกการส่งต่อ     ดาวน์โหลด
 แบบรายงานการเสียชีวิตของนักเรียน
     แบบรายงานการเสียชีวิตของนักเรียน     ดาวน์โหลด
 ใบสมัครขอรับทุนวิทยุการบิน
     หน้า 3     ดาวน์โหลด
     หน้า 2     ดาวน์โหลด
     หน้า 1     ดาวน์โหลด
 คำสั่ง
     คำสั่ง ที่ 17/2557     ดาวน์โหลด
 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 1 พ.ย. 56
     คำสั่งปฏิบัติหน้าที่     ดาวน์โหลด
 เพลงสอนเด็ก โดย นายเดฃา ภุมมาวงศ์ ครู คศ 2 ศกศ.ปข
     เพลงสวัสดีอาเซียน     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ
     แบบประเมินพนักงานราชการ ปี 57     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบสมัครทุนวิทยุการบิน
     ใบสมัคร     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มบุคลากร
     ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ     ดาวน์โหลด
     แบบขอหนังสือรับรอง     ดาวน์โหลด
     แบบขอยกเลิกวันลา     ดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัว     ดาวน์โหลด
     ใบเปลี่ยนเวร     ดาวน์โหลด
     ใบลาดูแลบุตรหลังคอลด     ดาวน์โหลด
     ใบลาป่วย     ดาวน์โหลด
     ใบลาพักผ่อน     ดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.183.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,502

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจบคีรีขันธ์
-
Tel : 032-510427  Fax : 032-510427
Email : -
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.